№ 5 (2016): Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укаїнки

Серія "Філологічні науки. Мовознавство".
Опубліковано: 2016-06-21

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика

Етнолінгвістика. Лінгвокультурологія. Крос-культурна комунікація. Взаємодія мов. Контрастивна лінгвістика. Типологія мов

Граматична й лексична семантика

Системні та функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів