Формування іншомовної компетенції студентів у театрі-студії «Modern Globe»

Автор(и)

  • Надія Петровська

Ключові слова:

драматизація, ефективний метод, комунікативна компетенція, інтонація, лексичний запас,

Анотація

У статті підкреслюємо важливість ефективних методів викладання іноземної мови, зокрема методики роботи над постановкою вистав за класиками англійської та американської літератур мовою оригіналу в студентському театрі. Мета статті створення умов для формування комунікативних навичок під час роботи над спектаклями. Завдання дослідження – проаналізувати та науково обґрунтувати методи й прийоми роботи під час драматизації літературних творів іноземною мовою. Систематизовано та узагальнено теоретичний і практичний матеріал із проблеми, що досліджується. Описано методику роботи на кожному етапі зі створення театралізованого дійства. Подано конкретні рекомендації щодо роботи зі студентами індивідуально, у парах та в колективі студентів-акторів. Доведено ефективність роботи щодо покращення вимовних, інтонаційних навичок, знань граматики та збагачення лексики. Участь у театралізованих виставах англійською мовою підвищує інтерес до дисципліни, що вивчається, сприяє найбільш повному досягненню комплексної мети – формуванню комунікативної компетенції. 

Посилання

Азовська Н. А. Англійська в іграх / Н. А. Азовська // Позакласний час. – 1998. – № 18. – С. 20–21.

Дворжецька М. П. Навчання спонтанного англійського мовлення за допомогою рольової гри в старших класах середньої школи / М. П. Дворжецька, М. В. Павлюк // Методика викладання іноземних мов. – К. : Освіта, 1992. – Вип. 20. – С. 40–45.

Петровська Н. М. «Modern Globe» представляє… / Н. М. Петровська // Збірник сценаріїв. – Луцьк, 2013. – 227 с.

Петровська Н. М. «Modern Globe» не представляє…, який він різноплановий : зб. сценаріїв / Н. М. Петровська. -та ін. – Луцьк, 2015. – 120 с.

Сиденко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сиденко // Народна освіта. – 2000. – № 8. – С. 134–137. 6. Чапек К. Как это делается. – М. : Худож. лит, 1967. – 134 с.

Bolton G. Towards a Theory of Drama in Education / G. Bolton. – London, 1979. – 201 с.

Maley A., Daff A. Drama Techniques in Language learning. – М. : Посвещение, 1981. – 127 с.

Рогова Г. В. Методика обучения английському языку на начальном этапе в средней школе / Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.twirpx.com/file/208019/ 10. Олейник Т. И. Сайт педагога-психолога / Т. И. Олейник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nsportal.ru/andronova-tatyana-ivanovna

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Лінгвістичні й методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ