Когнітивний напрям у методиці викладання іноземних мов

Автор(и)

  • Тетяна Ніфака
  • Олена Бовда

Ключові слова:

методика викладання, когнітивна лінгвістика, концепт, етапи моделювання, семантико-когнітивний підхід, мовний матеріал, міжмовна інтерференція,

Анотація

У статті розглянуто основні положення когнітивної лінгвістики, установлено її тісний звʼязок із методикою викладання іноземних мов, що обумовлює реалізацію когнітивного напряму в навчанні. Конкретизовано семантикокогнітивний підхід до аналізу мови, уточнено поняття концепту, розглянуто типології, структуру та зміст концептів, польову організацію. Окреслено способи (сенсорний досвід, операції людини з предметами, мислячі операції, мовне спілкування, самостійне пізнання) й етапи моделювання концепту (опис / образи, ієрархія ознак, польова організація ознак). Визначено можливості застосування концепту в навчальному процесі, що дає змогу розглядати його як вихідну одиницю навчання, відбору та організації мовного (лексичного) матеріалу. Використання концепту забезпечує подолання міжмовної інтерференції студента, який виступає вторинною мовною особистістю, здійснює ефективне формування й удосконалення міжкультурної компетенції студента.

Посилання

Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика: в аспекте лингвистического постмодернизма : монографія / Н. Ф. Алефиренко. – Белгород : Изд-во Белгородского ун-та, 2008. – 152 с.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Н. Д. Арутюнова. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 383 с.

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Кубрякова Е. С. Типы языкових значений: семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, 2007. – 208 с.

Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Ю. С Степанов. – М. : Яз. славян. культур, 2007. – 248 с.

Кравченко А. В. От языкового мифа к биологической реальности: переосмысливая познавательные установки языкознания / А. В. Кравченко. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – 388 с.

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ, Восток-Запад, 2007. – 245 с. 8.

Савельєва И. Ф. Концепт как универсальная единица формирования знаний в процесе обучения студентов языкового вуза иностранному языку / И. Ф. Савельєва // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – № 102. – С. 275–277.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Лінгвістичні й методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ