Соціокультурний потенціал англомовних коротких оповідань як специфічна передумова в навчанні усного непідготовленого мовлення студентів мовних факультетів (початковий етап)

Автор(и)

  • Вікторія Матвєйченко

Ключові слова:

еталонна функція, коротке оповідання, соціокультурна інформація, стимуляційна функція, усне непідготовлене мовлення,

Анотація

У статті розглянуто соціокультурний потенціал коротких оповідань в аспекті навчання студентів усного непідготовленого мовлення. Соціокультурна інформація в коротких оповіданнях відіграє важливу роль у цьому процесі, оскільки має великі мотиваційні можливості, які реалізуються у двох функціях: еталонній та стимуляційній. Сприйняття соціокультурної інформації, яка є частиною естетичної інформації, спроможне викликати в студентів емоційну реакцію та, як наслідок, забезпечить запуск механізму «думки-мовлення».  

Вибір коротких оповідань для навчання усного непідготовленого мовлення студентів на початковому етапі обумовлено завданнями їхньої комунікативної діяльності в аспекті використання інформації художніх текстів. Інтерпретація мовних реалій у короткому оповіданні сприяє глибокому проникненню й логічному сприйняттю тексту, його повноціному відтворенню, що являє собою основу для усного непідготовленого мовлення, оскільки внутрішні передумови організації тексту короткого оповідання є імпульсом, що породжує десятки відповідей і тим самим утворює ситуативні передумови, потрібні для «запуску» мовленнєвих механізмів.

Посилання

Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иноязычной речью : учеб. пособие / А. А. Алхазишвили. – М. : Просвещение, 1988. – 128 с.

Артемов В. А. Некоторые вопросы психологии речи в связи с обучением устной спонтанной речи на иностранном языке / В. А. Артемов // Иностранные языки в школе. – 1960. – № 5. – С. 24–31.

Важенина В. П. К вопросу о методической ценности некоторых заданий смыслового анализа текста на старших курсах языковых факультетов вузов / В. П. Важенина // Исследования в области коммуникативного обучения иностранным языкам. – Владимир : ВГПИ, 1971. – С. 182–205.

Казакова Т. А. Структура и свойства ассоциативного ряда в художественном тексте / Т. А. Казакова // Язык и стиль английского художественного текста. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1977. – С. 40–46.

Кулибина Н. В. Методика работы над художественным текстом в аспекте лингвострановедения : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Кулибина. – М., 1985. – 222 с.

Кухаренко В. А. Лингвистическое исследование английской художественной речи / В. А. Кухаренко. – Одесса : ОГУ, 1973. – 60 с.

Обносов Н. С. К вопросу о содержании понятия неподготовленной речи и классификации упражнений, направленных на ее развитие / Н.С. Обносов // Иностранные языки в школе. – 1968. – № 3. – С. 51–57.

Hayriye Kayi. Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language / Kayi Hayriye. – Nevada, USA : University of Nevada, 2012 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.rusnauka.com/ 9_NND_2012/Pedagogica/b 2_104902.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Лінгвістичні й методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ