Методологічні аспекти вивчення країнознавства країни другої мови

Автор(и)

  • Світлана Гончарук
  • Наталія Єфремова

Ключові слова:

країнознавство країни другої мови, принцип наступності, мотивація, країнознавча компетенція студентів,

Анотація

У статті розглянуто країнознавчий підхід як засіб підвищення мотивації під час вивчення англійської мови як другої іноземної. Країнознавство як освітня дисципліна інтеґрує в собі універсальні знання про країну, історію, особливості територіальної організації господарства, розселення населення, внутрішні відмінності країни, основні тенденції сучасного суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку. 

«Країнознавство країни другої мови» має на меті надати студентам інтегрований розвиток усіх навичок мовленнєвої діяльності, що є запорукою здатності студентів користуватись іноземною мовою для досягнення комунікативних цілей. Основним принципом програми курсу «Країнознавство країни другої мови» є принцип наступності, який ураховує наявні знання та попередній мовний досвід четвертокурсників з основних аспектів англійської мови (практика, фонетика й граматика) і сприяє їх розширенню та поглибленню. Автори статті стверджують, що специфіка навчання «країнознавства країни другої мови» полягає в тому, щоб створити всі умови для досягнення такого рівня знань з цього предмета, який би дав змогу використовувати ці знання в подальшій професійній діяльності студентів.

Посилання

Борисенко М. К. Некоторые аспекты преподавания элементов лингвострановедения на французском языке / М. К. Борисенко // Иностранные языки в школе. – 1997. – № 3. – С. 41–45.

Масляк П. О. Країнознавство / П. О. Масляк. – К. : Знання. – 2008. – 292 с.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению / Е. И. Пассов. – М. : Рус. яз. – 1989. – 222 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Лінгвістичні й методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ