Особливості побудови абревіатур і скорочень англійських термінів автомобільного транспорту

Автор(и)

  • Богдан Шуневич

Ключові слова:

абревіатура, скорочення, акронім, автомобільний транспорт, термін, термінологічне сполучення,

Анотація

У статті проаналізовано особливості побудови англомовних абревіатур і скорочень, які трапляються в укладеному автором «Англійсько-українському словникові термінів з автомобільного транспорту» обсягом близько 9 тис. лексичних одиниць. 

Проведено часткове порівняння абревіатур і скорочень термінів автомобільного транспорту, пожежнотехнічної тематики й робототехніки.

У процесі дослідження виявлено, що в термінології автомобільного транспорту переважають ініціальні абревіатури (299) від однієї до пʼяти літер, наявні омоніми, акроніми, а також є велика кількість скорочень (154), порівняно з пожежно-технічною й робототехнічною термінологіями. 

Для трьох згаданих термінологій характерне використання традиційних ініціальних і нетрадиційних та комбінованих абревіатур.

Результати проведеного дослідження використано в методичній розробці для курсантів і студентів напрямів підготовки «Філологія», «Транспортні технології» стосовно перекладу абревіатур та скорочень.

Посилання

Дідух Л. Особливості побудови пожежно-технічних абревіатур і скорочень (на матеріалі англомовних тлумачних словників) / Л. Дідух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія : «Філологія». – К. : Вид-во КНЛУ, 2012. – Т. 15, № 1. – С. 52–57.

Литвин О. Російсько-українсько-англійський словник машинобудівних термінів / Оксана Литвин // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політ». – Серія : «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 210–214.

Нікуліна Н. Національні тенденції в автомобілевій термінолоґії на зламі віків / Неля Нікуліна // Вісник НУЛП. – 2002. – № 453. – С. 247–250.

Словник української мови у двадцяти томах. – Т. 1 / уклад. : Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. Ярун, І. В. Левченко, О. В. Бугаков, В. М. Білоножко ; голов. наук. ред. В. М. Русанівський. – К. : НВП «Наук. думка», 2010. – 911 с.

Шуневич Б. Структурні і функціональні характеристики англійської термінології з робототехніки : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Б. Шуневич ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1990. – 215 с.

David R. H. NFPAʼs Illustrated Dictionary of Fire Protection Terms / Hague R. David. – L. : NFPA, 2005. – 440 p.

Illustrated Dictionary of Fire Service Terms. – L. : NFPA, 2006. – 190 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30