Іншомовні слова в українській ракетно-космічній термінології

Автор(и)

  • Любов Тягло

Ключові слова:

ракетно-космічна термінологія, іншомовні слова, терміносполучення,

Анотація

У статті розглянуто місце та роль лексичних запозичень у складі української ракетно-космічної термінології. Іншомовні слова входять у терміносистему і як самостійні елементи, і як частина складного багатокомпонентного термінологічного сполучення. Досліджено іншомовні слова, які входять до складу ядра та периферії термінології (ядро – суто космічні терміни, авіаційні, астрономічні, периферія – математичні, хімічні, фізичні, механічні тощо), а також визначено етимологію вказаних термінів. Виявлено, що в складі ракетно-космічної термінології значний шар лексики – греко-латинського походження, а також запозичення з англійської, німецької, французької мов, що дає підставу говорити про інтернаціональний характер термінології. Окрема група терміносполучень має у своєму складі прізвище іншомовного походження – онімний маркер винахідника. 

Посилання

Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : [б. в.], 1996. – 276 с.

Російсько-український словник з авіаційної та ракетно-космічної техніки / за ред. Д. Х. Баранника і В. Ф. Пріснякова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1997.

Словник іншомовних слів / Л. О. Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М. Сюта, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра УНВЦ «Рідна мова», 2000. – 1018 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. – 172 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30