Ірина Петрова: художній переклад «Слова о полку Ігоревім» як результат наукового дослідження

Автор(и)

  • Руслана Ситар

Ключові слова:

епічна поема, жанрово-стилістичні особливості, хронологічно віддалений твір, англомовна Словіана, переклад,

Анотація

У статті проаналізовано відтворення жанрово-стилістичних особливостей пам‟ятки ХІІ ст. – «Слово о полку Ігоревім» – у перекладі англійською мовою. Матеріалом дослідження слугує текст ліро-епічної поеми та її англомовний переклад І. Петрової. Актуальність дослідження зумовлена потребою встановлення способів розв‟язання лінгвостилістичних проблем перекладу епічного твору, а також надзвичайною вагомістю цієї середньовічної пам‟ятки у світовій літературі. Ця наукова розвідка простежує способи та методи відтворення словесних образів хронологічно віддаленого твору, реалій, темних місць, синонімічних рядів та збереження концепту назви оригіналу в зазначеному перекладі, якому передувала велика дослідницька праця науковця. І. Петрова, досліджуючи «Слово» в зіставленні з англомовними перекладами, виокремлює низку принципів, які потрібно враховувати, перш ніж розпочати переклад творів цього жанру. На основі аналізу, викладеного в дисертації, І. Петрова випрацювала етапи адекватного перекладу епічної поеми, яких дотримувалась у власному перекладі.  

 

Посилання

Жлуктенко Ю. А. «Слово о полку Игореве» в английском переводе/ Ю. А. Жлуктенко // Теория и практика перевода : респ. межвед. науч. сб. КГУ. – Киев : Высш шк., 1985. – Вып.12. – С. 3–10.

Комиссаров В. Н. Современное переводоведение : курс лекций / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2000. – 192 с. 3. Лилова А. Введение в общую теорию перевода / А. Лилова. – М. : Высш. шк., 1985. – 254 с.

Петрова И. В. Некоторые вопросы теории перевода (на материале попытки перевода «Слова о полку Игореве» на английский язык) : автореф. дис. … канд. филол. наук / И. В. Петрова. – Тбилиси, 1956. – 22 c.

Слово о полку Игореве = The lay of the warfare waged by Igor / transl. by I. V. Petrova. Foreword by D. S. Likhachov. – Moscow : Progress publ., 1981. – 193 p.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» : в 5 т. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. – T. 1–5.

Prince Ihor‟s raid against the Polovtsi / transl. by P. C. Crath ; Versified by W. Kirkconnell. – Saskatoon, Sask. : The Mohyla Ukrainian Institute, 1947. – 14 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30