Порівняльний аналіз перекладу метафори в «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» Томаса Еліота

Автор(и)

  • Алла Павлюк
  • Оксана Рогач

Ключові слова:

метафора, переклад, Т. Еліот, «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока», трансформація, філософсько-ціннісна позиція, контекст,

Анотація

У статті проаналізовано способи перекладу одного з основних стилістичних засобів – метафори – на прикладі порівняння відомих перекладів твору Т. Еліота «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока». Основні проблеми творчості Т. Еліота – трагізм існування й криза духу, породжені антигуманною цивілізацією, у прогрес якої він не вірив. Особливо сильно тема загальної деградації культури під тиском цивілізації звучить у творі «Пісня кохання Дж. Альфреда Пруфрока» (1917), переклад якого здійснено багатьма мовами світу. Для порівняльного аналізу перекладу обрано переклади «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока», виконані українськими перекладачами Ю. Я. Лісняком, О. А. Гриценком, В. О. Коротичем, Г. П. Кочуром, М. О. Мокровольським, М. Н. Москаленком, В. О. Кейсом. Актуальність дослідження відповідності та точності перекладу лишається на часі, проте оптимізація способів передачі змісту образних одиниць вимагає значної полівекторності в діяльності перекладачів, професійного володіння мовою оригіналу та мовою перекладу, глибоких знань національних культур, контексту створення оригінального тексту, філософсько-ціннісних позицій автора. Проблема аналізу способів перекладу образних одиниць перебуває на стику таких дисциплін, як перекладознавство, стилістика, літературознавство, лінгвопоектика, культурологія. Пошук оптимальних способів перекладу саме образних одиниць тісно пов‟язаний ыз національними та індивідуальними цінностями, тому становить значну складність для перекладачів. Проведене зіставлення засобів перекладу метафори засвідчило, що найчастіше перекладачі вдаються до застосування лексичних й ідіоматичних еквівалентів зі збереженням відповідного стилістичного регістру, вільного перекладу з поясненнями, а також синтаксичних трансформацій. Здійснений аналіз використаних у творі метафор дає підставу зробити висновок про те, що ті образні одиниці, які несуть інформацію про об‟єкти природи, виходять на перший план, а персоніфікація явищ природи набуває чітко вираженого характеру. Т. Еліот намагається розкрити взаємозв‟язок між особистістю людини та природою, невід‟ємною частиною якої вона є. 

Посилання

Ажнюк Б. М. Теоретичні й прикладні аспекти перекладу англійських власних імен / Б. М. Ажнюк // Лінгвістика в XXI ст.: нові дослідження і перспективи. – К., 2007. – С. 7–28.

Еліот Т. С. Основні твори. Біографія і творчий шлях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gorodenok.com/ %D1%82%D0%BE%D0% BC%D0%B0%D1%81-%D1%81%D1% 82%D0%B5%D/

Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози) : монографія / Р. П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при ЛНУ, 1989. – 216 с.

Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу. Німецька мова / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 410 с.

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / В. В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.

Коломієць Л. В. Мова перекладу як реалізація методологічної моделі тексту перекладу : на матеріалі українських перекладів історичної хроніки В. Шекспіра «Генріх IV» / Л. В. Коломієць [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shakespeare. zp.ua/texts.item.192/

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttps://uk.wikipedia. org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0% B0%D1%84%D0% BE%D1%80%D0%B0

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30