Концепт ЖІНКА у творчості Федеріко Гарсіа Лорки та його відтворення в українських перекладах В. Вовк

Автор(и)

  • Ірина Нічаєнко
  • Юлія Кощій

Ключові слова:

концепт, переклад, метацентричний переклад, оцінка, образ, драматичний твір,

Анотація

У статті досліджено роль та місце концепту ЖІНКА в трьох драматичних творах Федеріко Гарсія Лорки, а також способи його адекватного відтворення в українських перекладах, виконаних В. Вовк. Виділено основні лексичні складники, що формують концепт ЖІНКА в оригіналі та засобами його адекватного відтворення в перекладі. Запропоновано поділ на мікроконцепти, що формують макроконцепт ЖІНКА. З‟ясовано сутність концепту, на основі якого вибудовуються образи у творах. Вибудовано збірний образ жінки, що віддзеркалюється в таких варіаціях la mujer / дружина, la viuda / вдова, la madre / мати, la hija / дочка, la criada / служниця, ключовий момент яких – соціальна роль, внутрішній світ і покликання жінки. Також відзначено авторську особливість описів, у яких незначну увагу приділено зовнішнім чинникам, здебільшого характеристику здійснено за допомогою реплік і ремарок автора. Приділено увагу національно-культурним, лексичним і граматичним особливостям оригіналу, які в перекладі нерідко приводять до застосування перекладацьких трансформацій та зумовлюють метацентричний характер перекладу.

Посилання

Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980) : в 11 т. [Електронний ресурс] // Словник української мови : он-лайн-версія. – 2014. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/sum (СУМ).

Альварес Солер А. А. Концепт «Женщина» в средневековых испанских художественных текстах / А. А. Солер Альварес // Вестник МГЛУ. – 2013. – №10 (670). – С. 9–19.

Вольф Е. М. Метафора и оценка / Е. М. Вольф // Метафора в языке и тексте / [отв. ред. В. Н. Телия]. – М., 1988. – С. 52–65.

Настенко С. В. Лінгвостилістичні особливості іспанських поетичних текстів «Золотого віку» : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / С. В. Настенко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К., 2006. – 182 арк.

Гарсия Л. Ф. Цыганское романсеро : сборник : пер. с исп. / Федерико Гарсия Лорка ; сост. и коммент. Н. Малиновской. – М. : Радуга, 2007. – 558 с. : ил. – Текст рус., исп.

Сергеева Е. В. К вопросу о классификации концептов в художественном тексте / Е. В. Сергеева // Вестник ТГПУ. – Серия : Гуманитарные науки (филология). – Томск, 2006. – Вып. 5 (56). – С. 98–103. 7.

Гарсія Льорка Ф. Чотири драми: «Криваве весілля», «Пустошня», «Панна Розіта», «Господа Бернарди Альби» / пер. з есп. В. Вовк у співпраці з В. Бургардом. – Нью-Йорк : Сучасність, 1974. – 117 с.

García Lorca F. La casa de Bernarda Alba [Електронний ресурс] / Federico García Lorca. – Режим доступу : http://www.vicentellop.com/TEXTOS/lorca/La%20casa%20de%20Bernarda%20Alba.pdf. – 51 p.

García Lorca F. Bodas de sangre [Електронний ресурс] / Federico García Lorca. – Режим доступу : http://www.vicentellop.com/ TEXTOS/lorca/bodasdesangre.pdf. – 54 p.

García Lorca F. Yerma [Електронний ресурс] / Federico García Lorca. – Режим доступу : http://www.vicentellop.com/ TEXTOS/lorca/yerma.pdf. – 42 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30