Переклади монологу Короля Ліра з однойменної трагедії В. Шекспіра: фоносемантичні та просодичні аспекти

Автор(и)

  • Марія Кравцова

Ключові слова:

В. Шекспір, Король Лір, монолог, переклад, фоносемантика, просодія,

Анотація

У статті проаналізовано український, російський та білоруський переклади монологу Короля Ліра „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ крізь призму фоносемантики й просодії. Виокремлено питання відтворення звукосимволізму, консонансу та ритмічного малюнка оригіналу. Фоносемантика й просодія відіграють важливу роль у монолозі, який уважають кульмінаційним, адже саме в ньому відбувається переломний момент «прозріння» Короля. Не лише за допомогою мовного матеріалу, тобто використання конкретних лексичних засобів, але й на рівні фонології й інтонології простежено прирощення додаткових семантичних значень, що стає суттєво важливим у процесі перекладу монологу іншою мовою. У результаті дослідження виявлено, що в монолозі „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ крізь призму фоносемантики й просодії. Виокремлено питання відтворення звукосимволізму, консонансу та ритмічного малюнка оригіналу. Фоносемантика й просодія відіграють важливу роль у монолозі, який уважають кульмінаційним, адже саме в ньому відбувається переломний момент «прозріння» Короля. Не лише за допомогою мовного матеріалу, тобто використання конкретних лексичних засобів, але й на рівні фонології й інтонології простежено прирощення додаткових семантичних значень, що стає суттєво важливим у процесі перекладу монологу іншою мовою. У результаті дослідження виявлено, що в монолозі „Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!‟ В. Шекспір, щоб створити в уяві читача / глядача образ негоди, удається до такого: повторення певних консонантів, а також їх поєднань, а саме: приголосних «r», «sh», «th», «sh», «tsh», «bl», «sp»,  що подекуди несе смислове навантаження; використання та повторення вигуку «о»; видовження консонантів між словами й фразами. У жодному з перекладів, за винятком текстів П. Куліша та О. Дружиніна, не знаходимо сполучення конкретних приголосних для створення образу негоди, що, зі свого боку, послаблює емоційну експресивність. Інтонаційний малюнок оригіналу – п‟ятистопний ямб з однією строфою в тристопному ямбі з елементами трохея та спондея. Усі перекладачі вдаються до ямбу в цільовому тексті, проте не відтворюють усіх ритмічних інверсій, що послаблює смислове навантаження лексем.

Посилання

Качуровський І. Фоніка / І. Качуровський. – Мюнхен : Укр. вільний ун-т, 1984. – Ч. 7. – 207 с. – (Серія «Підручники»).

Левицкий В. В. Символічні значення українських голосних і приголосних / В. В. Левицький // Мовознавство. – 1973. – № 2 – С. 36–49.

Рильський М. Т. Проблеми художнього перекладу / М. Т. Рильський // Мистецтво перекладу. – К. : Рад. письменник, 1975. – С. 25–92.

Словник української мови : в 11 т. / [редкол. І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1970 – 1980.

Шекспиръ : библиотека великихъ писателей : в 5 т. / под ред. С. А. Венгерова. – Т. 3. – СПб : Изданіе Брокгаузъ-Ефрона, 1902. – 596 с.

Шекспир У. Король Лир / пер. А. В. Флори. – М. : БД «Русский Шекспир», 2008. [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://rus-shake.ru/translations/King_Lear/Floria/2008/ (дата обращения 28.03.2016).

Шекспир У. Король Лир / пер. Б. Пастернака // Шекспир У. Трагедии / пер. с англ. ; послесл. и примеч. А. Аникста. – М. : Худ. лит., 1981. – С. 113–214.

Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір ; пер. Василя Барки. – Штутгард ; Нью Йорк ; Оттава : На горі, 1969. – 151 с.

Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір ; пер. М. Рильського // Вільям Шекспір. Твори : в 6 т. – Т. 5. – К. : Дніпро, 1986. – С. 235–343.

Шекспір В. Король Лір / В. Шекспір ; пер. О. А. Грязнова // В. Шекспір : трагедії та хроніки. – К. : Задруга, 2008. – Кн. 2. – С. 3–125.

Шекспір У. Кароль Лір / пер. Юркі Гаўрука. – 97 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : file:///C:/Users/ASUS PC/Downloads/Uilyam%20Shekspir,%20Karol%20Lir%20(PDF).pdf

Шекспір У. Король Лїр / У. Шекспір ; пер. П. А. Куліша. – Львів : Укр-рос. вид. спілка, 1902. – XVI. – 164 с.

Шекспір. Король Лір / Шекспір ; пер. Панаса Мирного // Панас Мирний (П. Я. Рудченко) : зібр. творів : у 7 т. – Т. 6. – К. : Наук. думка, 1970. – С. 511–682.

Anderson Earl R. A grammar of iconism / Earl R. Anderson. – Madison, New York : Fairleigh Dickinson University Press ; London : Associated University Press, 1998. – 399 p.

Bordbar M. Iconicity vs. arbitrariness of sound symbolism phenomenon through a contrastive analysis framework / M. Bordbar, A. Kambiziya / International Journal of English Language and Linguistics Research. – Vol. 4. – No. 2. – 2016. – February. – P. 17–30.

King Lear : new critical essays / ed. by J. Kahan // Shakespeare criticism. – Vol. 33. – New York ; London : Routledge, 2008. – 974 p.

The Complete Works of William Shakespeare. – Hertfordshire : Wordsworth Editions, 1996. – 1263 p.

Tsur R. Playing by ear and the tip of the tongue : precategorical information in poetry / R. Tsur. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2012. – 309 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30