Перекладачі англомовної прози (сторінками журналу «Всесвіт»)

Автор(и)

  • Ірина Іллів-Паска

Ключові слова:

перекладач, переклад, полісистема, культурно-соціальні обставини, настанови та мотиви перекладацької діяльності, об’єкт перекладу,

Анотація

У статті розглянуто вплив особистості перекладача на добір творів для перекладу в межах тоталітарного культурно-суспільного простору та Незалежної України. Теоретичну основу складають принципи «культурного повороту» в перекладознавстві й найновіше дослідження про особистість перекладача М. Іваницької. Із цього погляду проаналізовано перекладацький доробок перекладачів-професіоналів англомовної прози (О. Тереха, Мара Пінчевського, В. Митрофанова, Ю. Лісняка, Р. Доценка, В. Шовкуна й ін.) у журналі «Всесвіт» за 1958–1991 рр. та установлено їхні основні принципи при визначенні об‟єкта перекладу. Окреслено особливості роботи перекладачів за різних соціально-політичних обставин. Простежено зміни в перекладацькому складі, пов‟язані зі зміною політики журналу. Проаналізовано роботу перекладачів-дебютантів, перекладачів-аматорів. Виявлено вплив особистісних мотивів на добір творів для перекладу, так само, як і взаємозалежність особистісних настанов і мотивів перекладачів-професіоналів та соціальних, політичних й ідеологічних умов, доведено, що переорієнтація журналу на «пересічного читача» призвела до збільшення кількості перекладачів-непрофесіоналів.

Посилання

«Всесвіт» у ХХ сторіччі : бібліогр. покажч. змісту укр. журн. іноземної. л-ри за 1925–2000 рр. / уклад. : О. І. Микитенко, Г. І. Гамалій. – К. : Вид. дім «Всесвіт», 2004. – 712 с. Всесвіт. – 1966. – № 5. – С. 2–3.

Габлевич М. Портрет Протея. – Всесвіт. – 1989. – № 2. – С. 40–45.

Іваницька М. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах // Марія Іваницька. – Чернівці : Книги ХХI. – 607 c.

Крупко О. З когорти перекладачів-шістдесятників (з нагоди 80-річчя від дня народження Юрія Яковича Лісняка. Короткий огляд творчості). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vsesvitjournal.com/old/content/view/585/41/

Новикова М. Тепло живого слова / М. Новикова, Н. Хмельницька // Всесвіт. – 1985. – № 12. – С. 140–144.

Пронкевич О. Переклад і абсурд / О. Пронкевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/2010/04/13/ pereklad-i-absurd/

Шовкун В. Життя в абсурді / В. Шовкун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/www.umoloda.kiev.ua/number/ 1614/164/56833/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30