Особливості відтворення в українському перекладі іспанських дієслів говоріння (на матеріалі роману Е. Сабато «Тунель» та його перекладу українською мовою)

Автор(и)

  • Галина Верба

Ключові слова:

пряма мова, verba dicendi, паралінгвістичні засоби, переклад, трансформації, адекватність,

Анотація

У статті розглянуто функціонування дієслів говоріння в структурі іспанського оригінального художнього твору та їх відтворення в українському перекладі. Дієслова говоріння можуть уживатися разом з уточнювальними обставинами та описом паралінгвістичних засобів мовленнєвої поведінки персонажів, що є суттєвою складовою художнього твору та засобом характеризації персонажів і створення художнього образу. Асиметрія лексичних засобів вербалізації введення акту говоріння, котрі класифікуються за низкою критеріїв, зокрема гучності, оцінного складника та характеру репліки прямої мови, обумовлює застосування різного роду перекладацьких трансформацій. Водночас мовленнєва поведінка детермінується певною мірою національною приналежністю й особистісними характеристиками персонажів. Мета перекладача – адекватне відтворення авторської інтенції з урахуванням контексту та національних маркерів, мета, котра все ж подекуди не досягається частково внаслідок перекладацької неуважності або ж надмірного одомашнення перекладу.

Посилання

Ніколаєва Н. Г. Семантично-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». К., 2003. – 29 с.

Беспалова Ю. В. Лінгвостилістичний потенціал лексики мовленнєвої дії у художньому тексті (на матеріалі творів О. І. Купріна та В. Вересаєва) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ю. В Беспалова. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.

Гут Н. Дієслова говоріння в авторських ремарках роману Г. Тютюнника «Вир» / Н. Гут // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 39–41.

Митяй З. О. Функціонально-семантична організація дієслів говоріння у мові художньої прози П. А. Загребельного / З. О. Митяй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid= 9852&chapter=1

Бахтина В. П. Некоторые особенности глаголов речи в русском языке / В. П. Бахтина // Ученые записки Башкирского университета. – 1964. – Т. 18. – Серия : Филологические науки. – № 8 (12). – С. 35–51.

Степанова Г. В. Лексико-семантическая группа глаголов речи в современном русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / Г. В. Степанова ; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970.

Бабенко Л. Г. Функциональный анализ глаголов говорения, интеллектуальной и эмоциональной деятельности (на материале художественной речи А. Платонова) : дис. … канд. филол. наук / Л. Г. Бабенко ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. 8. Сабато Е. Тунель : пер. О. Буценка / Е. Сабато. –К. : Графіті, 1996. – 111 с.

Sábato E. El túnel [Electronic resource]. – Mode of access : http://biblio3.url.edu.gt/Libros/sabato/tunel.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30