Витоки поліпарадигмального вивчення орієнтаційної референції в сучасній лінгвістиці

Автор(и)

  • Світлана Терехова

Ключові слова:

референція, номінація, поліпарадигмальний підхід, антропоцентризм, функціонально-семантичне поле,

Анотація

У статті розглянуто джерела й формування поліпарадигмального підходу, застосованого автором у дослідженні системи репрезентацій орієнтаційної референції в українській, російській та англійській мовах. 

Поліпарадигмальний підхід передбачає комплексне багаторівневе дослідження мовних парадигм репрезентацій орієнтаційної референції, яке охоплює концептуальний (логіко-семантичний), функціонально-семантичний, лексико-граматичний і психолінгвістичний аспекти аналізу із долученням мовних даних, здобутих із застосуванням міждисциплінарного підходу. 

Сформований на основі різних наукових парадигм поліпарадигмальний підхід дає змогу всебічно проаналізувати абстрактні мовні категорії, такі як орієнтація на референцію, додатково залучати поняттєвий та асоціативний матеріал у процесі дослідження, що сприяє повнішому відбиттю особливостей усвідомлення носіями різних мов репрезентацій орієнтаційної референції в їхніх аломорфних й ізоморфних виявах. Прототип сучасного поліпарадигмального підходу можна простежити в науковій методології другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст., у якій широко залучено міждисциплінарний підхід.

 

Посилання

Бондарко А. В. Основы функциональной грамматики / А. В. Бондарко – СПб. : СПбГУ, 2001. – 260 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / АН СРСР, Ин-т языкознания ; гл. ред. В. Н. Ярцева. – М. : Сов. энцикл., 1990. – 685 с.

Минкин Л. М. Концепт в зеркале языка и речи / Л. М. Минкин // Ювілейні четверті Каразинські читання, присвячені 200-річчю ХНУ «Людина. Мова. Комунікація» : наук.-метод. конф., листоп. 2004 р. – Х., 2004. – С. 180–182.

Пасинок В. Г. Мовна і концептуальна модель світу / В. Г. Пасинок // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Серія «Романо-германська філологія». – 2003. – № 586. – С. 101–104.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енцикл. / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Терехова С. І. Референція в системі орієнтаційних репрезентацій української, російської та англійської мов (поліпарадигмальне дослідження) : дис. … д-ра філол. наук / 10.02.17. / С. І. Терехова. – К., 2012. – 534 c.

Хмелевская М. А. Функционально-семантическое поле дейксиса в современном английском языке / М. А. Хмелевская // Вестник СПбГУ. – Серия «Язык, литература, история». – 1993. – № 4. – С. 50–54.

Levinson S. C. Frames of Reference and Molyneux‟s question : Crosslinguistic evidence / S. C. Levinson // Language and Space. – Cambridge : Mass, the MIT Press, 1996 [Electronic resource]. – Mode of access : www.yahoo.com/search/Levinson1996/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30