Ментальність, міжкультурна комунікація, переклад

Автор(и)

  • Тарас Кияк

Ключові слова:

ментальність, культура, комунікація, переклад, дискурс, текст, інформація,

Анотація

Національна культура виступає водночас наслідком і причиною ментальності народу, продукованої століттями. Вона неповторна, але не може існувати ізольовано. Культури взаємозбагачуються, завдяки міжкультурній комунікації, яка відбувається, міжмовній трансляції. Дискурс перекладу залежить від рівня абстрактності тексту, починаючи від вузькогалузевого науково-технічного й до художнього.

Посилання

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 446 с.

Кияк Т. Р. Категорія семантики в дискурсополі / Т. Р. Кияк // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки. – Вип. 144. – Кіровоград : КДПУ ім. Володимира Винниченка ; Вид. Лисенко В. Ф.,1916. – С. 58–64.

Косаренко-Косаревич В. Московський сфінкс / В. Косаренко-Косаревич. – Нью-Йорк, 1957 – 490 с.

Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – Изд. 3-е. – М. : URIS, 2005 – 216 с.

Садохин А. П. Межкультурная коммуникация / А. П. Садохин. – М. : Альфа ; Инфра, 2006 – 288 с.

Сидоров Е. В. Онтология дискурса / Е. В. Сидоров. – Изд. 2-е – М. : Книжн. дом «Либроком», 2009. – 232 с. 7. Флорин С. Муки переводческие / С. Флорин. – М. : Высш. шк., 1983.

Goring Heinz. Interkulturelle Kommunikation: Anregungen für Sprach – und Kulturmittler / Heinz Goring. – Tübingen : Stauffenbuch – Verlag, 2002. – 170 S.

Hansen Klaus P. Kultur und Kulturwissenschaft / Klaus P. Hansen. – 4. Auhlage – Tübingen und Basel : A. Francke, 2011 – 304 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30