Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі

Автор(и)

  • Інна Редька

Ключові слова:

емотивність, емотивний поворот, трансжанровий поетичний текст,

Анотація

У статті розглянуто особливості реалізації емотивності в трансжанрових пасторальних поетичних текстах (наприклад пасторальний гімн, пасторальна балада тощо). Виявлено, що зближення пасторалі з матрицями інших поетичних жанрів відбувається за принципами жанрового бленду, жанрової добудови або жанрової вбудови-бленду й зумовлюється моделюванням образу емоції автора в поетичному тексті. Емотивність трансжанрової пасторалі може організовуватися за маятниковою або піковою моделями, або моделлю вихра, а емотивний поворот (ключове тональне переломлення) відбувається в нетиповому для пасторалі напрямі: від переживання ліричним субʼєктом благодаті до тривоги, суму або до його суперечливих внутрішніх відчуттів (наприклад захоплення, огорнутого сумом, або нерозділеного кохання, овіяного зачаруванням). Зʼясовано, що жанровизначна ознака пасторалі, що полягає в конвергенції образів, залишається домінантною в трансжанровому пасторальному тексті й знаходить вияв у емотивних імплікатурах (пасторальний гімн), парадоксі внутрішніх відчуттів ліричного субʼєкта (пасторальне хайку, пасторальна балада), позначеному відповідними зображувально-виражальними засобами. 

Посилання

Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика / Т. В. Бовсунівська. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 180 с.

Галич О. Теорія літератури : підручник / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – 488 с.

Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; [пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева]. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с.

Кухаренко В. А. Кумулятивный образ в системе художественного текста / В. А. Кухаренко // Слово й текст у просторі культури : тези доп. Міжнар. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О. Н. Мороховського / КНЛУ, Київ, 26–27 листоп. 2010 р. – К. : Ленвіт, 2010. – С. 18–19.

Літературознавчий словник-довідник / [упор. : Р. Т. Громʼяк, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко]. – К. : Академія, 1997. – 752 с.

Лук А. Н. Эмоции и личность / А. Н. Лук. – М. : Знание, 1982. – 176 с.

Магомедова Д. М. Филологический анализ лирического стихотворения : учеб. пособие [для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений] / Дина Махмудовна Магомедова. – М. : Академия, 2004. – 192 с.

Поэтический словарь / [А. П. Квятковский]. – М. : Сов. энцикл., 1966. – 367 с.

Стилистика английского языка : [учебник] / [А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко]. – Киев : Выща шк., 1991. – 272 с.

Сучасний словник іншомовних слів / [упор. : О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк]. – К. : «Довіра», 2006. – 789 с. 11. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе язика / В. И. Шаховский. – [2-е изд. испр. и доп.].– М. : Изд. ЛКИ, 2008. – 208 с.

Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко ; [пер. с англ. и итал. С. Д. Серебряного]. – СПб. : Симпозиум, 2003. – 502 с.

Barbauld A. L. Pastoral Hymn / A. L. Barbauld [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.poemhunter.com/poem/ pastoral-hymn/.

Daranjo L. Pastoral (haiku) / L. Daranjo [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.poemhunter.com/poem/haiku-39-pastorale/.

Nelson I. Gayk Shannon. Genre as Form-of-Life / I. Nelson, G. Shannon // Exemplaria. Spring-Summer. – 2015. – Vol. 27. – № 1–2. – P. 3–17.

Shenstone W. Hope (a pastoral ballad) / W. Shenstone [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.poemhunter.com/poem/ a-pastoral-ballad-ii-hope/.

Shippy P. J. Pastoral Elegy Mode / P. J. Shippy [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.poemhunter.com/poem/ pastoral-elegy-mode/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство