Strukturno-semantyczne właściwości listów Stefana Żeromskiego

Автор(и)

  • Lilia Potapenko

Ключові слова:

gatunek, tekst epistolograficzny, rama tekstowa, tekst główny, idiostyl, eklektyka gatunkowa,

Анотація

Dokonana w artykule tekstologiczna analiza listów Stefana Żeromskiego ma na celu wyjaśnienie strukturnosemantycznych właściwości ich tekstów. Specyfika epistolograficznych tekstów pisarza jest rozpatrywana na tle jego stosunku do europejskiej tradycji epistolograficznej i jego ujęcia zagadnień listu jako gatunku mowy. Materiał artykułu świadczy o trzymanie się przez pisarza zasad epistolograficznej tradycji europejskiej, jeśli chodzi o formalnej organizacji listu, natomiast o luźnym podejściu autora do organizacji treści świadczy okoliczność, że  kształtowanie treści wyraźnie odbiega od kanonów gatunku i rozwija się w stronę literackości.  Wśród czynników, które tworzą specyfikę listów pisarza i wyróźniają je spośród innych wzorców gatunku, w artykule zostały wyodrębnionederywaty słowne, rozległa synonimika, antonimia, wielość używanych epitetów i metafor, założona semantyczna niedokończoność zdań, semantyka ukrytych treści, gatunkowy eklektyzm ‒ te cechy tworzą idiostyl pisarza i nawiązują do jego utworów literackich, co pozwala wnioskować, że epistolografia Żeromskiego pewni funkcję warsztatu pisarskiego.

Посилання

Dobrzyńska (red.), Typy tekstów: zbiór studiów / Dobrzynka. – Warszawa : Wydawnictwo IBL, 1992.

Adamczewski Stanisław, 1930, Serce nienasycone. Książka o Żeromskim / Stanisław Adamczewski. – Poznań : Wydawnictwo polskie R. Wegner, 1930.

Sękowska Elżbieta, 2002, Dom. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. – T. 3. / Elżbieta Sękowska. – Kraków : Universitas, 2002.

Sędziak Henryka, 2002, Myśl i mowa. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. – T. 7. / Henryka Sędziak. – Kraków : Universitas, 2002.

Żeromski Stefan, Pisma zebrane / Stefan Żeromski. – Warszawa : Czytelnik, 2001–2006. – T. 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство