Трансформація фразеологічних одиниць у дискурсі англомовної реклами

Автор(и)

  • Ольга Макєдонова

Ключові слова:

рекламний дискурс, семантичні трансформації, лексико-семантичні трансформації, дефразеологізація, розширення, усічення, субституція,

Анотація

У статті проаналізовано трансформації ФО в сучасному англомовному рекламному дискурсі. Виявлено, що всі фразеологічні трансформації можливо поділити на два види – семантичні й структурно-семантичні. Семантичні трансформації в дискурсі англомовної реклами утворюються переважно за допомогою механізмів дефразеологізації та амбівалентної актуалізації семантики. Структурно-семантичні модифікації формуються за допомогою застосування трьох механізмів: розширення, скорочення компонентного складу ФО й субституції структурних компонентів узуального фразеологізму. Механізм розширення полягає в розгортанні та вклинюванні додаткових структурних компонентів у склад ФО, механізм скорочення ґрунтується на звуженні семантики традиційного фразеологізму за допомогою усічення окремих компонентів. Субституція компонентів полягає в заміні одного або декількох структурних елементів фразеологізму. У межах прийому субституції виділяються конкретні випадки заміни: субституція компонента, що відповідає назві товару або послуги, назві бренду, організації або виробника; субституція компонента ФО на контекстуальний синонім; заміна одного елемента на інший, що позначає використання товару чи послуги. 

Посилання

Арсентьева Е. Ф. Контекстуальное использование фразеологических единиц : кол. моногр. / Е. Ф. Арсентьева. – Казань : Татарское респ. изд. «Хэтэр», 2009. – 168 с.

Деревʼянко В. І. Субституція компонентів як один із видів трансформації фразеологізмів (на матеріалі чеської та української мов) / В. І. Деревʼянко // Компаративні дослідження словʼянських мов і літератур. – 2012. – Вип. 18. – С. 43–50.

Кузнєцова Г. В. Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний і прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американський авторів ХХ–ХХІ століть) : автореф. дис … канд. філол. наук : 10.02.04 / Кузнєцова Ганна Валеріївна. – Донецьк, 2008. – 25 с.

Куликова Е. В. Рекламный текст: лингвистические приемы выразительности / Е. В. Куликова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2009. – № 6 (2). – С. 276–282.

Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского язика : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд., стереотип. – Дубна : Феникс+, 2005. – 488 с.

Хороз Н. С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Хороз Наталія Степанівна. – К., 2008. – 245 с.

Cambridge Idiom Dictionary. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – 505 p.

Websterʼs Third New International Dictionary of the English Language Unabridged / [ed. by Gove P. B.]. – Springfield : Merriam Webster Inc., Publishers, 1981. – 2663 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство