Диференціальні ознаки креативного стилю в англомовному модерністському дискурсі

Автор(и)

  • Людмила Короткова

Ключові слова:

вербальна палітра, гармонія, диференціальні ознаки, індикатори візуального мистецтва, креативний стиль

Анотація

Творчість є фундаментальною характеристикою людської природи. Здатність людини до творчості проявляється у всіх сферах життя, у маленьких речах, а також у головних здобутках цивілізації. У статті розглянуто міждисциплінарний підхід до складного феномену творчість / креативність.Креативність – це діяльність, яка має творчий характер лише в тому випадку, якщо їй властиві атрибути неповторності, оригінальності й унікальності і за характером здійснення, і за результатами. Креативність – це також процес. Динаміка старого й нового (традиції та новаторства), діалог й енциклопедичні знання адресанта / адресата є невідʼємними складниками творчого /  креативного процесу. Для пояснення сутності креативного стилю нами запропоновано гіпотезу: креативний стиль в англомовному модерністському дискурсі – це витончене, гармонійне поєднання вербального та візуального мистецтв. У результаті лінгвопоетологічного аналізу встановлено, що диференціальними ознаками креативного стилю є, по-перше, індикатори візуального мистецтва (техніка зі сфери образотворчого мистецтва); по-друге, вербальна палітра (лексика зі сфери образотворчого мистецтва); по-третє, традиція й новаторство (конвергенція мовностилістичних засобів та символів). 

Посилання

Гридина Т. А. Лингвистика креатива : кол. моногр. / Т. А. Гридина [и др.] / отв. ред. Т. А. Гридина. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», 2010. – 368 с.

Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла / В. И. Карасик. – М. : Гнозис, 2010. – 352 с.

Макарушина Е. Н. Феномен креативности и творчества в современной системе высшего образования / Е. Н. Макрушина // Фундаментальные исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=29190

Мудрый философ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mudriyfilosof.ru/2013/03/berdyaevsmisl-tvorchestva.html

Оскар Уайльд как критик. Психология писательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://newlit.ru/~citaty-i-klassiki/5348-10.html

Триптих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki

Язык чисел [Електронний ресурс]. – Режим доступa : http://yazik-chisel.org/publ/chislo-12/

Bell V. Sketches in Pen and Ink, ed. Lia Giachero / Vanessa Bell. – London : Pimlico, 1998.

Bashford B. Oscar Wilde: The Critic as Humanist / Bruce Bashford. – Fairleigh Dickinson University. – London : Associated University Presses, 1999.

Eliot T. S. What does it mean good artists / T. S. Eliot [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.benshoemate.com/ 2012/08/02/what-does-it-mean-good-artists-copy-great-artists-steal/

Genre Painting and Common Life [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.victorianweb.org/ authors/eliot/hw/7.html

Louvel L. Telling «by» Pictures: Virginia Woolfʼs Shorter Fiction / L. Louvel // The Journal of the Short Story in English. – Presses universitaires dʼAngers. – 2008. – №. 50. – P. 29–40.

Tannen D. F. Repetition in conversation: Toward a poetics of talk / D. F. Tannen / Language. – Baltimore, 1987. – Vol. 63, № 3. – P. 574–605.

Woolf V. Three Pictures // The Death of the Moth, and other essays [Electronic resource]. – Mode of access : http://ebooks.adelaide. edu.au/w/woolf/virginia/w91d/chapter3.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство