Жанрова палітра американського президентського дискурсу

Автор(и)

  • Юлія Денисюк

Ключові слова:

соціальний інститут президента, президентський дискурс, інституційний дискурс, жанр, облігаторний / факультативний жанр, комунікативна модель,

Анотація

У статті розглянуто сучасний американський президентський дискурс як особливе утворення, яке вербалізується в текстах різних жанрів, що виформувались у комунікативному просторі соціального інституту президента. Президентський дискурс розглядають як інтелектуально-комунікативне явище в соціально-культурному контексті. Досліджено чотири основні підходи до аналізу президентського дискурсу як вияву соціальної взаємодії: 1) аналіз визначення президентського дискурсу в соціально-культурному контексті; 2) аналіз особливостей президентського дискурсу як вияву соціальної взаємодії; 3) аналіз основних учасників та формування модельної структури дискурсу; 4) аналіз ознак палітри мовленнєвих жанрів президентського дискурсу та процесу їх формування як вираження соціальної взаємодії. Запропоновано поділ мовленнєвих жанрів президентського дискурсу на облігаторні та факультативні. До облігаторних належать прокламації та розпорядчі накази, адміністративні накази, реорганізіційні плани, президентські директиви, виконавчі угоди, а до факультативних – заяви, інтервʼю, виступи, зустрічі, письмові звернення неофіційного характеру, телефонні розмови.

Посилання

Андрейчук Н. І. Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVІІ століття : монографія / Н. І. Андрейчук. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 280 с.

Бахтін М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 237–280.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. – Волгоград ; Саратов : Перемена, 2000. – С. 5–20.

Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – М. : Ладамир, 1997. – 848 с.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

Хомунова Т. Н. Жанр как обьект лингвистического исследовання / Т. Н. Хомутова // Вопросы лингвистики и методики и методики преподавания языков в вузе : сб. науч. тр. / под ред. Е. Н. Ярославовой. – Челябинск : Изд-во ЮурГУ, 2002. – С. 65–76.

Ширяева Т. А. Когнитивная модель делового дискурса : монография / Т. А. Ширяева. – Пятигорск : Пятигорский гос. лингвист. ун-т, 2006. – 256 с.

Яхнова Т. В. Лінгвістична генологія науковаї комунікації : монографія. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 420 с.

Adam J.-M. Linguistique textuelle: des genres du discours au textes / J.-M. Adam. – Paris : Nathan, 1999. – 208 p.

Freedman A. Locating genre studies: Antecedents and prospects / ed. By A. Freedman, P. Medway // Genre and the New Rhetoric. – London : Taylor and Francis, 1994. – P. 1–20.

Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic / Michael Alexander Kirkwood Halliday / ed. By Janet Maybin // Language and Literacy in Social Practice. – London : Multilingual Matters, 1993. – P. 23–43.

Maingueneau D. Analyser les textes de communications / D. Maingueneau. – Paris : Nathan, 2000. – 212 p.

Miller C. R. Genre as social action / C. R. Miller // Quaterly Journal of Speech. – 1984. – Vol. 70. – P. 151.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.gwu. libguides.com/presidential

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.archives. gov/presidential-libraries/research/guide.html

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://web.law.asu. edu/library/RossBlakleyLawLibrary/ Research Now/ ResearchGuides/PresidentialDocuments.aspx

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. whitehouse.gov/1600/constitution

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство