Вербальна актуалізація снобізму як соціальної, психологічної та лінгвопоетичної категорії

Автор(и)

  • Людмила Бондарук

Ключові слова:

снобізм, категорія, психоаналіз, пізнання, вербальний репрезентант, бінарна опозиція,

Анотація

У статті снобізм потрактовано як багатоаспектну категорію, яка відображає способи адаптації індивіда в соціумі, як манеру презентувати себе й оцінювати інших, а також як шлях до самопізнання та самоідентифікації. Снобізм розглянуто в межах психоаналізу тексту, який дає можливість розкрити авторське світобачення. Проаналізовано вербальні репрезентанти категорії снобізму, що розкривають його багатозначність. Категорію снобізму досліджено на прикладі другої частини «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» епопеї «À la recherche du temps perdu» Марселя Пруста. Стверджено, що поняття «снобізм» не статичне, а динамічне як у свідомості й поведінці людини, так і в суспільстві загалом. Воно наповнюється новими значеннями в процесі пізнання, сприйняття, в оцінці себе й інших. Вербальними репрезентантами поняття «снобізм» слугують модель поведінки, демонстрація різних іпостасей, навʼязування стереотипів, відповідність / невідповідність соціальному прошарку, маніпуляція, які розкривають його як соціальну, психологічну й філософські категорії та вводять у систему бінарних опозицій снобізм / вада – доброта / чесноти.  Дослідження багатоаспектності снобізму викликано тим, що він не перестає бути актуальним у сучасному суспільстві, трансформуючись у різновиди, як, наприклад, «офісний снобізм», «прихований снобізм», «професійний снобізм» й ін.

Посилання

Биричева Е. В. Субъект как несубстанциальное основание бытия: концепция «приспособления» : монография / Е. В. Биричева. – М. : Изд-во «Директ-Медиа», 2014. – 207 с.

Бондарук Л. В. Символ у багаторівневій структурі тексту: Марсель Пруст, Моріс Метерлінк : монографія / Л. В. Бондарук. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2015. – 336 с.

Делез Ж. Марсель Пруст и знаки / Жиль Делез. – СПб. : Алетея, 1999. – 190 с.

Пруст М. У пошуках утраченого часу. У затінку дівчат-квіток / Марсель Пруст ; пер. з фр. : А. Перепадя. – К. : Золоті ворота, 2012. – 443 с.

Le Maxidico. Dictionnaire encyclopédique de la langue française. – Paris : Ėdition de la Connaissance, 1996. – 1720 p.

Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique. – Paris : Larousse, 1995. – 1786 p.

Proust M. «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» (À la recherche du temps perdu) [Electronic resource] / Marcel Proust. – Paris : Gallimard, 1919. – 230 р. – Mode of access : https:// fr.wikisource.org/wiki/À_lʼombre_ des_jeunes_filles_en_fleurs/ Texte_еntier

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство