Електронна петиція як новий тип медійного дискурсу (досвід критичного дискурс-аналізу)

Автор(и)

  • Ірина Біскуб

Ключові слова:

дискурс, критичний аналіз дискурсу, комунікативна стратегія, стратегічне планування, семантичні макроструктури, локальні значення, ідеологія,

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз комунікативних та когнітивних прийомів аналізу дискурсу. Окреслено способи мапування комунікативних і когнітивних параметрів дискурсивної комунікації. Запропоновано власний метод критичного аналізу дискурсу за допомогою поєднання принципів стратегічного планування та когнітивного контролю. Установлено основні ознаки електронних петицій як особливого типу дискурсивної комунікації, що відбувається за посередництва компʼютерів. Проаналізовано текст електронної петиції стосовно заборони Дональду Трампу вʼїзду до Сполученого Королівства й тексту парламентських дебатів щодо цієї петиції. Розглянуто основні стратегічні прийоми, за допомогою яких моделюється дискурс дебатів  та приймається рішення стосовно клопотання, викладеного в електронній петиції. Установлено основні функції комунікативних стратегій у дискурсі та способів їх кореляції із когнітивними прийомами критичного аналізу дискурсу. Виявлено ключові семантичні макроструктури та особливості локалізації дискурсивних значень, що їх експлікують.

Посилання

Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк ; [пер. с англ. В. В. Петрова]. – М. : Прогресс, 1989. – 310 с.

Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 284 с.

Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 278 с.

Петиція [Електронний ресурс] // Словопедія : слов. іншомовних слів Мельничука. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/ 42/53407/287890.html.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/ webproc4_1?pf3511=54267

Транскрипт парламентських дебатів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://hansard.digiminster.com/commons/2016-01-18/debates/1601186000001/DonaldTrump.

Blake R. Computer mediated communication: a window on L2 Spanish interlanguage / R. Blake // Language Learning and Technology. – 2000. – Vol. 4, No 1. – P. 120–136.

Danesi M. The Interconnectedness Principle and the Semiotic Analysis of Discourse / M. Danesi // Applied Semiotics. – 1999. – Vol. 3, No 6/7. – P. 97–104.

Dijk T. A. van. Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach / Teun Adrianus van Dijk // Methods of Critical Discourse Analysis / ed. by Ruth Wodak, Michael Meyer. – London : Sage, 2002. – P. 62–86.

Dijk T. A. van. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach / Teun Adrianus van Dijk. – N. Y. : Cambridge University Press, 2008. – 266 p.

Dijk T. A. van. Ideology: A Multidisciplinary Approach / Teun Adrianus van Dijk. – London : Sage, 1998. – 374 p.

Gumperz J. J. Discourse Strategies / J. J. Gumperz. – Cambridge : CUP, 1982. – 402 p.

Johnson D. Computer Ethics / D. Johnson. – N. J. : Prentice Hall, 1985. – 110 p.

Levy D. Communicative goals and strategies : between discourse and syntax / D. Levy // Syntax and Semantics. – 1979. – Vol. 12. – P. 183–210.

Peschl M. The Role of Cognitive Modeling for User Interface Design Representations: An Epistemological Analysis of Knowledge Engineering in the Context of Human – Computer Interaction / M. Peschl, C. Stary // Minds and Machines. – 1998. – No 8. – P. 203–236.

Tannen D. Gender and Discourse / D. Tannen. – N. Y. : Oxford : OUP, 1994. – 203 p.

Tarone E. Communication strategies, foreign talk, and repair in interlanguage / E. Tarone // Language Learning. – 1980. – No 20. – P. 417–431.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30

Номер

Розділ

Дискурсознавство. Текстологія. Літературознавство