Інсургентна мовна особистість у британській лінгвокультурі

Автор(и)

  • Тетяна Мирончук
  • Наталія Одарчук

Ключові слова:

мовна особистість, інсургентність, британська лінгвокультура, бунтівник, система цінностей, ціннісні домінанти, номінації поняття, словникові дефініції,

Анотація

У статті зроблено спробу окреслити поняття інсургентності загалом та інсургентної мовної особистості зокрема. Коротко проаналізовано історико-культурну спадщину Британії від найдавніших часів до сьогодення й на цій основі виведено лінгвокультурний типаж британської інсургентної особистості. Способом дефініційного аналізу номінацій поняття insurgent та його похідних установлено ціннісні домінанти картини світу досліджуваної мовної особистості. Інсургент описано як тип особистості, для якої характерні неприйняття існуючих норм і порядків, залежності й підпорядкування, соціальної нерівності. Це породжує картину світу «інакшості», відмінну від насаджуваної та унормованої панівним режимом, урядом. Ключовими цінностями для такої особистості виступають поняття рівності, справедливості, неупередженості, свободи, волі, незалежності, демократії, гармонії.

Посилання

Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика. – Волгоград : Парадигма, 2005. – 310 с.

Воркачев С. Г. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования / С. Г. Воркачев ; под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева. – Волгоград : ВолГУ, 2007. – 400 с.

Дмитриева О. А. Лингвокультурные типажи России и Франции XIX века : монография / О. А. Дмитриева. – Волгоград : Перемена, 2007. – 307 с.

Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс : монография / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Караулов Ю. Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения / Ю. И. Караулов // Язык и личность. – М. : Наука, 1989. – С. 200–207.

Лихачев Д. C. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Известия Российской академии наук. – Серия : Литература и язык. – М., 1993. – Т. 52, № 1. – С. 3–9. 7.

Павлова Т. О. Олівер Кромвель / Т. О. Павлова. – М. : Молодая гвардия, 1980. – 420 с.

Талах В. Н. История кесарей / В. Н. Талах. – Киев : [б. и.], 2013. – 239 с.

Poulsen Ch. The English Rebels / Ch. Poulsen. – L. : Journeyman Press, 1984. – 208 p.

Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge University Press, 1995. – 1792 p.

[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/ eng/poulsen.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30