Гендерний аспект іронічного спілкування

Автор(и)

  • Ірина Лесик

Ключові слова:

гендер, гендерний стереотип, іронія, іронічний смисл, іронічний дискурс, лексико-стилістичні засоби,

Анотація

У статті розглянуто особливості вербалізації іронічної оцінки в мовленні чоловіків та жінок. Виявлено специфіку функціонування гендерних стереотипів в іронічному дискурсі. Проаналізовано приклади іронізування над гендерними стереотипами, коли індивідуальні уявлення іронічного мовця не узгоджуються з конвенційними. 

Аналіз прикладів іронічних висловлень із позицій їх гендерного авторства виявив певні лексико-стилістичні розбіжності в мові чоловіків і жінок. Чоловіки виражають іронічну оцінку переважно у формі каламбуру, парадоксу, антитези, підґрунтям яких є абсурд, алогізм, парадоксальність мислення; використовують вульгаризми, грубі й лайливі слова для висловлення негативних емоцій; уживають інтелектуальнішу іронію, яка апелює до прецедентних феноменів: прислівʼїв або приказок, загальновідомих висловів із художньої літератури, рядків із пісні, реплік із кінофільму, літературних та історичних постатей і фактів.

Характерними ознаками жіночого мовлення в іронічному спілкуванні є  вживання образної іронії у формі метафори, перифрази, евфемізму; використання експресивно забарвленої лексики; лексики високого стилістичного тону. 

Виявлені розбіжності не є універсальними, оскільки мовлення конкретних жінок і чоловіків часто залежить від оточення, у якому відбувається спілкування, від соціального й культурного рівнів комунікантів.

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 344 с.

Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посіб. / Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – К. : Вид. центр «Академія», 2004. – 304 с.

Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты / А. В. Кирилина. – М. : Изд-во «Институт социологии РАН», 1999. – 180 с.

Colston H. L. Gender differences in verbal irony use / H. L. Colston, S. Y. Lee // Metaphor and Symbol. – 2004. – 19(4). – P. 289–306.

Gibbs R. W. Irony in talk among friends / R. W. Gibbs // Metaphor and symbol. – 2000. – 15(1). – P. 5–27.

Milanowicz A. Irony as a means of perception through communication channels. Emotions, attitude and IQ related to irony across gender / A. Milanowicz // Psychology of Language and Communication. – 2013. – 17 (2). – P. 115–132.

Bernays A. Professor Romeo / A. Bernays. – N.Y. : Penguin Books, 1990. – 277 p.

Faulkner W. A. Rose For Emily / W. A. Faulkner // American Short Stories. The 20th Century / Comp. G. Lapina. – M. : Raduga Publishers, 1989. – P. 178–202.

Heller J. Catch 22 / J. Heller. – N. Y. : Dell Publishing Co., 1961. – 463 p.

Hemingway E. The Killers / E. Hemingway // American Short Stories. The 20th Century / Comp. G. Lapina. – M. : Raduga Publishers, 1989. – P. 254–274.

Hemingway E. The Short Happy Life of Francis Macomber / E. Hemingway // American Short Stories. The 20th Century / Comp. G. Lapina. – M. : Raduga Publishers, 1989. – P. 302–374.

Kelly C. Never Too Late / C. Kelly. – London ; New-York ; Sydney ; Toronto : BCA, 1999. – 407 p.

Kelly C. Someone Like You / C. Kelly. – London : Harper Collins Publishers, 2004. – 677 p.

Roberts N. Hidden Riches / N. Roberts. – London ; New-York : Cape Town : Readerʼs Digest, 1995. – P. 277–404.

Salinger J. D. Franny and Zoeey / J. D. Salinger // Сэлинджер Д. Избранное : кн. для чтения на англ. яз. – СПб. : Антология, 2004. – С. 3–132.

Sheldon S. Memories of Midnight / S. Sheldon. – L. : Fontana, 1991. – 392 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30