Специфіка синтаксичної організації англомовних інфантичних віршованих текстів

Автор(и)

  • Анастасія Кузьменко

Ключові слова:

інфантичний віршований текст, просте речення, складне речення, паратаксис, гіпотаксис,

Анотація

Мовленнєве аранжування дитячих текстів викликає зацікавлення в багатьох науковців, хоча й досі залишається дослідженою фрагментарно синтаксична побудова англомовних інфантичних віршованих текстів (ІВТ), які висвітлюють особливості свідомості дитини дошкільного віку. Отже, мета цієї роботи – дослідження простих і складних (паратаксис, гіпотаксис) речень ІВТ, а завдання – визначити міру поширення речень, варіанти порушень членів речення; розглянути варіанти складних речень й особливості їх сполучникового звʼязку; установити відношення вжитку простих та складних речень в ІВТ. 

У статті наведено дефініцію терміна інфантичний віршований текст. Проаналізовано наукові дослідження видатних науковців у галузі синтаксичної організації тексту. Співвіднесено показники використання простих і складних речень у ІВТ. Розглянуто особливості аранжування членів простого речення, варіанти його поширення та можливі порушення, серед яких – диспозиція й спрощення. Представлено специфіку складного речення ІВТ, яке може бути виражене паратаксисом, гіпотаксисом і їх конвергенцією. Надано інформацію щодо основних видів сполучникового звʼязку в складних реченнях.

Посилання

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов [Электронный ресурс] / О. С. Ахманова. – 2-е изд., стер. – М. : Сов. энцикл., 1969. – 608 с. – Режим доступа : http://www.classes.ru/grammar/174.Akhmanova/

Брусенская Л. А. Словарь лингвистических терминов / Л. А. Брусенская, Г. Ф. Гаврилова, Н. В. Малычева. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2005. – 251 с.

Закирова Х. Р. Гипотаксис и дистрибуция в узбекском языке / Х. Р. Закирова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2010. – № 3(7). – С. 71–74.

Корбозерова Н. М. Передумови для змін у мові та мовленні / Н. М. Корбозерова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – 2003. – С. 244–250.

Коробейникова О. Ю. Языковая эквивалентность как фактор организации художественного текста : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 «Русский язик» / О. Ю. Коробейникова. – СПб., 1996. – 260 с.

Приходько А. М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові / А. М. Приходько. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 292 с.

Считалки на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.bilingual.ru/ goods/countings/

Считалочки на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://doshkolenok.kiev.ua/ english-doshk/701-counting.html

Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис / Я. Г. Тестелец. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – С. 132–444.

Филимонов О. И. Скрепа-фраза как средство выражения синтаксических связей между предикативными единицами в тексте : дис. …канд. филол. наук : 10.02.01. «Русский язык» / О. И. Филимонов. – Ставрополь, 2003. – 191 с.

All songs [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.kididdles.com/lyrics/allsongs.html

Jeffrees L. The Language of Twentieth-Century Poetry / L. Jefferes. – LD : The Macmillan Press, 1993. – 178 p.

Riddles Home [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.freejokes.ca/Riddle/I-Can-Sizzle-LikeBacon.html

Riddles [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.rinkworks.com/brainfood/p/riddles4.shtml

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30