Специфіка стратегії констативів як основний фактор регулювання комунікативної інтенції

Автор(и)

  • Світлана Горбач

Ключові слова:

комунікативна інтенція, стратегія констативів, перлокутивний ефект, вектор інтенції,

Анотація

У статті розглянуто специфіку стратегії констативів як основного фактора регулювання комунікативної інтенції. Вивчаючи особистість через властиві їй концепти й типи дискурсу, моделюючи концепти та виокремлюючи типи дискурсу, виявили характерні особливості особистості, що їх продукує. Творення тексту зумовлене комунікативними намірами автора, тобто його інтенцією, яка є важливим компонентом у схемі «адресант-інтенція-текст-адресат-декодування-вплив» і належить до одного з трьох рівнів, що складають структуру мовної особистості, прагматичного. Останній уключає цілі, мотиви, інтереси, настанови та інтенціональності. Установлено, що кожен комунікант, уступаючи в інтеракцію в процесі дискурсної діяльності, керується власними інтенціями й оперує широким спектром стратегій згідно з чіткою прагматичною перспективою діяльності продуцента. Проаналізовано комунікативні стратегії як сукупність запланованих заздалегідь та реалізованих у процесі комунікативного акту теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети. Доведено, що стратегія може бути спрямована на переконання партнера здійснити /не здійснити щось для завоювання власного авторитету, зміни світогляду адресата, вступу до співпраці. Також визначено, що власне констативи використовують для передачі загальновідомих фактів у цьому соціумі, а також даних, що становлять фонову частину загальних знань. Констативи-повідомлення застосовують для передачі фрагментів нових знань і становлять найбільший інтерес для одержувача. Їхня комунікативна мета полягає в інформуванні адресата, у повідомленні йому нових даних. Саме констатації-повідомлення використовуються при передачі проблеми. 

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.

Дубских А. І. Средства реализации коммуникативной стратегии самопрезентации личности / А. І. Дубских // Вопросы когнитивной лингвистики : науч.-теор. журн. – 2009. – № 1. – С. 6–9.

Верещагин Е. М. Речевые тактики «призывы к откровенности» / Е. М. Верещагин // Вопросы языкознания. – 1992. – № 6. – С. 82–93.

Иссерс О. И. Коммуникативные стратеги и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : [б. и.], 2003. – 284 с.

Каспарова Г. С. Стратегии речевого поведения автора делового текста / Г. С. Каспарова // Вестник МГУ. – Серия : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – № 3. – 2002. – С. 74–82.

Клюев Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для ун-тов / Е. В. Клюев // Рипол. Класик. – М. : [б. и.], 2002. – 320 с.

Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике : сб. ст. – М. : Прогресс, 1986. – Вып. Теория речевых актов. – С. 170–194.

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика / Н. И. Формановсая. – М. : ИКАР, 2007. – 480 с.

Янко Т. Е. Когнитивные стратегии в речи: коммуникативная структура русских интродуктивных предложений / Т. Е. Янко // Вопросы языкознания. – 1994. – № 6. – С. 17–25.

Чахоян Л. П. Коммуникативная интенция в структуре речового произведения / Л. П. Чахоян, Г. Д. Невзорова // Речевой акт в лингвистике и методике. – Пятигорск : Изд-во ПГПУ, 1986. – С. 33–34.

Andrews L. Love and a Promise / L. Andrews. – London : Headline, 2002. – 441 p.

Bennett A. A. Daughterʼs Secret / A. Bennett. – London : Harper Collins Publishers, 2008. – 2008. – 599 p.

Meyers R. S. The Murdererʼs daughters / R. S. Meyers // St. Martinʼs Press. – N. Y., 2010. – 320 p.

Saunders J. All in the April Morning / J. Saunders. – London : Pan Books. – 1989. – 459 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-30